De archiefdepots van de gemeente Westland bevinden zich op de tweede etage van het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Ruim drie kilometer aan dossiers, registers, foto’s, films, kaarten en tekeningen liggen in de depots opgeslagen. Hieronder vallen de archieven van het gemeentebestuur, een aantal bedrijven en sommige particulieren. Maar ook de akten van de burgerlijke stand, oud-rechterlijke en notariële archieven en archieven van kerkelijke organisaties. Deze archieven worden beheerd door het Historisch Archief Westland.

Bijna alle archieven beschikken over een digitale inventaris. Deze helpt u om te zoeken wat voor u interessant is. In een inventaris staan de archieven en hun bestanddelen globaal beschreven.

Een deel van de archieven is digitaal beschikbaar gemaakt en via deze website in te zien. Het Historisch Archief Westland blijft zich inzetten om meer archieven digitaal te maken.

Wilt u stukken inzien die niet digitaal beschikbaar zijn? Dat kan in de studiezaal van het Historisch Archief Westland. U kunt een afspraak maken via het contactformulier. Als u aangeeft wat u wilt inzien (welk archief, dossier- of stuknummers) dan liggen de stukken klaar als u op bezoek komt.

Openbaarheid

De overheid streeft ernaar om transparant te zijn. Vooralsnog zijn overheidsarchieven in overeenstemming met de bepalingen uit de Archiefwet ’95 na 20 jaar openbaar. Het komt een enkele keer voor dat een dossier of stuk ouder dan 20 jaar pas na 75 jaar de status openbaar krijgt. Meestal gaat het dan om de privacy van personen te beschermen, het belang van de staat te beschermen en om onterechte bevoor- of benadeling van personen of instanties te voorkomen.

Is een overheidsarchief beperkt openbaar, maar wilt u de stukken toch inzien dan kan dat als het belang van de beperking niet opweegt tegen het belang van de raadpleger. U kunt een verzoek richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland met een opsomming van dossiers en/of stukken die u wilt inzien en de reden waarom. De gemeentearchivaris zal uw verzoek beoordelen en beslissen of u wel of geen inzage wordt verleend.

Particuliere archieven zijn openbaar nadat deze door de archiefvormer of verzamelaar aan het Historisch Archief Westland zijn overgedragen. Maar ook voor deze archieven geldt de bescherming van de privacy van personen. Daarnaast kunnen de soms fysiek kwetsbare staat van stukken of de wensen van de schenker om gevoelige dossiers niet in te laten zien, redenen zijn om de openbaarheid te beperken.

Archiefoverzicht

Blader door het archiefoverzicht door op het plusteken te klikken.