Erfgoed Westland spant zich in om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de daarop vermelde informatie. Via hyperlinks op onze website wordt u doorverwezen naar sites van derden. Erfgoed Westland is niet aansprakelijk voor (gebruik van) informatie die daarop wordt aangeboden, noch voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.

Erfgoed Westland doet zijn uiterste best om de rechten van derden op materiaal in het archief en de beeldbank te respecteren. Het lukt niet altijd om de eigenaar van de rechten te achterhalen. Mocht u beeldmateriaal in de beeldbank of het archief tegenkomen waarvan u meent de rechten te hebben of de rechthebbende te kennen dan verzoeken we u om contact op te nemen via ons contactformulier.

Erfgoed Westland heeft, ter eerbiediging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alle directe relaties tussen persoonsgegevens en de afgebeelde personen op foto’s in de beeldbank verwijderd. Mocht u er desalniettemin nog eentje tegenkomen, laat het ons dan weten via ons contactformulier.